Kontakt

W razie pytań lub w celu uzyskania niewiążącej porady prosimy o kontakt:

+48 71 33996 74
info@rathgeber.pl

Osoba kontaktowa

Formularz kontaktowy

Zamknij

Ochrona klimatu i środowiska

W centrum filozofii naszego przedsiębiorstwa jest aktywna ochrona klimatyczna, co dokumentuje między innymi uzyskanie certyfikatu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą DIN EN ISO 14001:2015.

Lokalizacja Wrocław | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

Aktywnie chronimy klimat

RATHGEBER jest od 2010 roku przedsiębiorstwem całkowicie neutralnym dla klimatu. Nasze procesy produkcji przestawiliśmy na procedury ograniczające emisję CO2. Powstawanie substancji szkodliwych, których nie udało się wyeliminować, kompensujemy poprzez wspieranie projektów ochrony klimatu w formie dobrowolnego zakupu oficjalnych certyfikatów CO2. W ten sposób powstało powiązanie między Oberhaching a regionem Sumatry Północnej w Indonezji.

We współpracy ze specjalistami w zakresie ochrony klimatu z firmy ClimatePartner wspieramy projekt budowy elektrowni wodnej w regionie Sumatry Północnej. W Indonezji energia pozyskiwana jest głównie ze źródeł kopalnych, które mają szkodliwy wpływ na środowisko. Duże grupy ludności mieszkające poza aglomeracjami nie mają dostępu do energii elektrycznej. Realizowany na terenach wiejskich projekt wykorzystuje naturalną różnicę wysokości, aby wytwarzać energię dla ludności lokalnej. Projektowi towarzyszy szereg inicjatyw lokalnych, jak poprawa systemu ochrony zdrowia czy infrastruktury.

Izolacja, odzyskiwanie ciepła i czynnika chłodniczego

Wspierając projekty ochrony klimatycznej, kompensujemy niemożliwe do uniknięcia emisje CO2 przypadające głównie na proces produkcji pozyskiwanych materiałów.

Nasz własny poziom emisji CO2 utrzymujemy na maksymalnie niskim poziomie. Nasza produkcja opiera się na idei zrównoważonego rozwoju: jednym z przykładów jest odzyskiwanie ciepła w procesach maszynowych czy obieg wody wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dział produkcji wyposażony jest w najnowocześniejszą technologię czynników chłodniczych.

Wartość dodana dla klienta bez dopłaty

Szczególne znaczenie ma dla nas zapewnienie naszym klientom korzyści wynikających z naszego zaangażowania ekologicznego. Dlatego zdecydowaliśmy się dostarczać nasze wszystkie produkty w sposób neutralny dla klimatu. Oznacza to, że wbrew standardom w branży nasi klienci nie muszą płacić wyższej ceny, gdy chcą nabyć ekologiczny produkt. Ponadto każdy z naszych klientów może na życzenie otrzymać indywidualny certyfikat CO2 na produkty zakupione w Grupie RATHGEBER, redukując tym samym swój własny ślad węglowy.

Angażujemy się na rzecz:

Monachium na rzecz Klubu Ochrony Klimatu | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Pakiet Ekologiczny Bawaria | © RATHGEBER GmbH & Co. KG
Gospodarka na rzecz klimatu | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

Dalszych działań służących ochronie środowiska:

 • Zastosowanie systemu kompresji w celu optymalizacji transportu w obszarze usuwania odpadów
 • Regularne monitorowanie ścieżek usuwania odpadów
 • Wszystkie pozyskiwane produkty drukarskie są drukowane w sposób neutralny dla emisji CO2
 • Emisja CO2 związana z wszystkimi lotami służbowymi jest neutralizowana
 • Stosowanie terminali „Thin Client” i monitorów oszczędzających energię
 • Regularna aktualizacja śladu węglowego
 • Odzyskiwanie ciepła z ciepła odpadowego maszyn
 • Najnowocześniejsza technologia chłodziarek (turbosprężarki / zoptymalizowane zużycie energii)
 • Konsekwentna segregacja odpadów i stosowanie recyklingu
 • Zamknięte obiegi wody chłodzącej z eksploatacją studni
 • Zamknięty obieg myjni (sita, przecieraki itp.) z filtrowaniem i redukcją ścieków w strefie druku do minimum
 • Technologia UV eliminująca stosowanie rozpuszczalników
 • Całkowite zastąpienie folii drukarskiej najnowocześniejszą technologią computer-to-screen we wszystkich zakładach produkcyjnych; bez użycia chemii!
 • Stosowanie instalacji fotowoltaicznych do ekologicznego wytwarzania prądu na własny użytek
 • Połączenie polityki ekologicznej i jakościowej w ramach zintegrowanego systemu zarządzania
 • Najnowocześniejsza technologia wypalania / zoptymalizowane zużycie energii
 • Stosowanie samochodów elektrycznych w parku pojazdów firmowych
 • Kompleksowa optymalizacja energetyczna w zakładzie produkcyjnym Mindelheim w 2017 roku
 • Podłączenie zakładu RATHGEBER w Oberhaching do sieci geotermalnej
 • uża inwestycja w instalację czyszczenia sit i usuwania warstw z systemem obiegu wody w zakładzie Bystrice n.p.
 • GoGreen: dodatkowo wszystkie paczki i listy wysyłamy w sposób neutralny dla emisji CO2