Kontakt

W razie pytań lub w celu uzyskania niewiążącej porady prosimy o kontakt:

+48 71 782 39 90
info@rathgeber.pl

Osoba kontaktowa

Formularz kontaktowy

Zamknij

Stopka redakcyjna

Adres

RATHGEBER Sp. zo.o.
ul. Życzliwa 27/2
PL 53-030 Wrocław

Nr telefonu: +48 71 78 23 990
Faks: +48 71 339 89 58
E-mail: info@rathgeber.pl

Osoby odpowiedzialne

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem:
Bartosz Kot

Wpisy do rejestru handlowego

RATHGEBER Sp. z o.o., siedziba w Wrocław Nr KRS 0000000754 
Regon 931125904 Nr KRS 0000000754 
Numer identyfikacyjny VAT UE: PL 897 15 40 826

Agencja internetowa opiekująca się stroną

DACHCOM.DIGITAL AG
Communication LSA
Löwenhofstrasse 15
CH-9424 Rheineck

support@dachcom.ch
www.dachcom.com

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Ochrona danych osobowych

Biorąc pod uwagę, że nasz serwis internetowy umożliwia podawanie danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to są one udostępnianie przez użytkowników wyłącznie dobrowolnie. Korzystanie ze wszystkich oferowanych funkcji oraz płatności za nie odbywa się - zależnie od warunków technicznych i możliwości - także bez podawania takich danych lub też po podaniu informacji anonimowych albo pseudonimu.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników prowadzących na obce strony internetowe (linki) znajdujące się poza zakresem odpowiedzialności autora, będzie on za nie odpowiedzialny tylko w takim przypadku, w którym zawarte w nich treści naruszają prawo, a on miał tego świadomość i mógł udaremnić ich wykorzystanie.
Autor wyraźnie oświadcza, że w momencie zamieszczania odnośnika prowadzącej do konkretnej strony internetowej nie zawierała ona żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą postać oraz zawartość stron internetowych, do których prowadzą umieszczone w serwisie odnośniki/linki. W związku z tym autor wyraźnie odcina się od wszelkich treści zalinkowanych stron, które uległy zmianie od momentu umieszczenia odnośników w serwisie. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków i odnośników umieszczonych na stronach własnego serwisu internetowego oraz dla wpisów osób obcych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność z tytułu nielegalnych, błędnych lub niekompletnych informacji, a w szczególności z tytułu szkód powstałych w wyniku wykorzystania lub braku wykorzystania tego rodzaju informacji ponosi wyłącznie właściciel strony internetowej, na której są one umieszczone, a nie osoba, która za pośrednictwem linków odsyła do tego rodzaju publikacji.

3. Zawartość oferty online

Autor w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność oraz jakość publikowanych informacji. Wyklucza się wszelkie roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z wykorzystania lub braku wykorzystania publikowanych informacji, lub też z wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji pod warunkiem, że nie dopuścił się on żadnego udowodnionego zaniedbania lub rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty mają charakter niezobowiązujący. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikacji, uzupełniania, usuwania oraz czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji części lub całości serwisu internetowego bez wcześniejszej informacji na ten temat.

4. Prawo autorskie i własności znaków towarowych

Autor dołoży wszelkich starań, aby wszystkie publikacje uwzględniały prawa autorskie do użytych w nich projektów graficznych, plików dźwiękowych i filmowych oraz tekstów; dalej postara się do wykorzystywać grafiki, pliki dźwiękowe i filmowe oraz teksty własnego autorstwa lub też korzystać z grafik, plików dźwiękowych i filmowych oraz tekstów, które nie są objęte licencją.
Wszystkie wskazane na stronach tego serwisu i ew. chronione przez osoby trzecie znaki handlowe i towarowe podlegają w nieograniczonym zakresie przepisom aktualnie obowiązującego prawa. Nie wolno domniemywać, że znaki handlowe nie są chronione prawami osób trzecich!
Prawo autorskie do opublikowanych i stworzonych przez samego autora obiektów należy wyłącznie do autora stron. Niedozwolone jest powielanie lub wykorzystywanie tego rodzaju grafik, plików dźwiękowych i filmowych oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźniej zgody ich autora.

5. Skutki prawne prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy uważać za część tego serwisu internetowego, z którego nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne fragmenty niniejszego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadały lub też niecałkowicie opowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części tego dokumentu.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“, czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie i dotyczące użytkowania niniejszej strony internetowej (włącznie z adresem IP) są przekazywane do serwera w USA i tam zapisywane. Firma Google użyje tych informacji do przeanalizowania sposobu, w jaki użytkują Państwo tę stronę, do tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla jej właściciela oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z wykorzystywaniem strony oraz Internetu.

Firma Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeśli będzie to prawnie dopuszczalne lub też jeśli osoby trzecie będą je przetwarzać na jej polecenie. Firma Google w żadnym przypadku nie będzie szukać powiązań Państwa adresu IP z innymi posiadanymi danymi. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie dzięki odpowiednim ustawieniom swojej przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takich przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności udostępnianych na stronach tego serwisu. Korzystając z niniejszej strony internetowej akceptują Państwo fakt, że firma Google będzie przetwarzać dane na Państwa temat we wcześniej opisany sposób i we wcześniej wymienionym celu.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych na potrzeby Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“, czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące użytkowania niniejszej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowego adresu IP na tej stronie, Google wstępnie zredukuje Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach będących sygnatariuszami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach nastąpi przekazanie pełnego adresu IP na serwer Google w USA, gdzie ulegnie on zredukowaniu. Na zlecenie operatora tej strony firma Google wykorzysta te informacje w celu monitoringu Państwa zachowań na obszarze witryny, sporządzania raportów na temat aktywności witryny oraz na potrzeby innych usłHeadlineug dla operatora tej strony, które będą związane z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie dzięki odpowiednim ustawieniom swojej przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takich przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności udostępnianych na stronach tego serwisu. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez cookie i dotyczących użytkowania tej strony (włącznie z Państwa adresem IP) oraz ich przetwarzaniu przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ustawowy inspektor ochrony danych

Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
87435 Kempten
Deutschland
E-Mail: datenschutz@rathgeber.eu