Kontakt

W razie pytań lub w celu uzyskania niewiążącej porady prosimy o kontakt:

+48 71 782 39 90
info@rathgeber.pl

Osoba kontaktowa

Formularz kontaktowy

Zamknij

Oświadczenie o ochronie danych

1. Prywatność w skrócie

Informacje ogólne
Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w Stopce redakcyjnej naszej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?
Twoje dane są gromadzone, kiedy je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas przeglądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia pozbawionego błędów udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?
W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w Stopce. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie z ciasteczkami i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza Twoich zachowań surfowania jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga do właściwego organu

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:
RATHGEBER Sp. zo.o.
ul. Życzliwa 27/2
PL 53-030 Wrocław

Nr telefonu:  +48 71 339 96 74
e-mail: info@rathgeber.pl

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Wystarczy do tego niesformalizowana wiadomość przesłana do nas e-mailem. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych zainteresowana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych państwa, w którym znajduje się nasza firma. Listę uprawnionych ds. Ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do wglądu w dane osobowe, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy także na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu formacie elektronicznym. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony przekazywanych treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny  strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TSL.  Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie zmieniając adres przeglądarki z "http: //" na "https: //" i symbol kłódki w polu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
Masz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich gromadzonych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w Stopce redakcyjnej.

Sprzeciw na maile reklamowe
Zabrania się wykorzystywania publikowanych w Stopce redakcyjnej informacji kontaktowych do celów wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożadanego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych
Wybraliśmy pracownika ochrony danych osobowych dla naszej firmy.
e-mail: info@infdat.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka/cookies
Strony internetowe wykorzystują czasem tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu przeglądania strony. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnym wejści na naszą stronę.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookies i zezwolił na ich aktywację tylko w pojedynczych przypadkach albo na zablokowanie akceptacji plików cookies w konkretnych przypadkach lub całościowo jak też na automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy) są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f przepisów GDPR. Operator serwisu jest uprawniony do przechowywania plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W przypadku przechowywania innych plików cookies (takie jak służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta dostępnego komputera
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Nie następuje łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. f przepisów GDPR, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub spełnienia warunków przed jej realizacją.

kontakt
Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (art. 6 (1) lit. przepisów GDPR). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Niesformalizowana wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Informacje podane w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub zniknie cel przechowywania danych (na przykład po opracowaniu Twojego zpytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania – nie ulegają zmianie.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia treści lub modyfikacji stosunku prawnego (dane stanu prawnego). Odbywa się to na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b przepisów GDPR, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub warunków dla jej realizacji. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe związane z korzystaniem z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług lub by móc go za nie obciążyć.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub rozwiązaniu relacji biznesowej. Prawne okresy przechowywania pozostają bez zmian.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy przeglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. F przepisów GDPR. Operator witryny jest uprawniony do analizowania zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Change your consent
Revoke your consent

Wtyczka przeglądarki
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i tych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przeglądania tej strony w przyszłości: deaktywacja Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Realizacja zamówień
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych ze zleceń i w pełni wykorzystujemy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty zawierające wypowiedzi dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych użytkowników zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane konkretnej osobie. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google AdWords i śledzenie konwersji Google
Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google jest ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą konwersji pliku cookie służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "plików cookies konwersji" opiera się na art. 6 pkt 1 lit. F przepisów GDPR. Operator witryny jest uprawniony do analizowania zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową jak i reklamę.

Więcej informacji o Google AdWords i Śledzeniu konwersji Google znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookies i zezwolił na ich aktywację tylko w pojedynczych przypadkach, na zablokowanie akceptacji plików cookies w konkretnych przypadkach lub całościowo jak też na automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Google reCAPTCHA
Używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA") na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W przypadku reCAPTCHA chcemy sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (na przykład w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka lub za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę.  reCAPTCHA analizuje i ocenia różne informacje (na przykład adres IP, czas przeglądania strony internetowej lub ruchy myszy użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przesyłane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani, że analiza jest przeprowadzana.

Przetwarzanie danych oparte jest na art. 6 pkt 1 lit. f przepisów GDPR. Operator witryny internetowej jest uprawniony do ochrony swoich witryn przed nieuczciwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, odwiedź następujące linki: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony YouTube poświęconej Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn z wtyczką YouTube, będziesz połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym infromacje, które przeglądałeś na naszych stronach. Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube, YouTube umożliwi ci powiązać Twoją aktywność w sieci bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube jest podyktowane uatrakcyjnieniem prezentacji naszych usług online. Jest to uzasadnione i zgodne z art. 6 pkt 1 lit. F przepisów GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Czcionki Google Web
Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

Aby to zrobić przeglądarka, której używasz musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Jest to uzasadnione i zgodne z art. 6 pkt 1 lit. f  przepisów GDPR.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, używana będzie przez Twój komputer czcionka domyślna.

Więcej informacji o czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest uzasadnione atrakcyjną prezentacją naszych ofert online i ułatwieniem wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Jest to uzasadnione i zgodne z art. 6 pkt 1 lit. f przepisów GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.