Kontakt

W razie pytań lub w celu uzyskania niewiążącej porady prosimy o kontakt:

+48 71 782 39 90
info@rathgeber.pl

Osoba kontaktowa

Formularz kontaktowy

Zamknij

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność w Grupie RATHGEBER: Sprawa honoru!

Zrównoważony rozwój w Grupie RATHGEBER jest podstawą naszych myśli i działań. Szanujemy i chronimy to, co sprawia, że życie na ziemi jest warte utrzymania tu, teraz oraz w przyszłości. Nie koncentrujemy się na krótkoterminowych zyskach, ale na pokoleniach.

RATHGEBER ochrona klimatu i środowiska | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest mocno zakorzeniona w naszym DNA

Jako firma rodzinna działająca średniej wielkości ponosimy odpowiedzialność za nasze działania - ekologicznie, ekonomicznie i społecznie w całej Europie.

Firma RATHGEBER jest członkiem programu ONZ - Global Compact od ponad 10 lat i zobowiązuje się do przestrzegania jego 10 zasad.

Chcemy odgrywać pozytywną rolę w kształtowaniu świata, w którym wszyscy razem żyjemy i pracujemy. W końcu dobrobyt nas wszystkich zależy w niemałym stopniu od nienaruszonego środowiska naturalnego, bezpiecznego środowiska społecznego i stabilnych ram politycznych. W naszym interesie jest, aby zawsze godzić zyskowny rozwój z aspektami ekologicznymi i społecznymi.

Aby w przejrzysty sposób przedstawić zakres naszej odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo, co dwa lata dobrowolnie przygotowujemy raport zrównoważonego rozwoju. Drugi raport za okres 2022/2023 zostanie opublikowany w 2024 roku. Do tego czasu można zapoznać się z pierwszym raportem zrównoważonego rozwoju Grupy RATHGEBER za lata 2020/2021.

Nowo opracowany Kodeks Postępowania służy jako przewodnik dla naszych codziennych działań i interakcji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Ekologia, gospodarka, sprawy społeczne

Ekologia - Środowisko i klimat | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

Ekologia

Czytaj więcej
Gospodarka - zrównoważone działanie i sukces gospodarczy | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

gospodarka

Czytaj więcej
Zobowiązanie społeczne - Odpowiedzialność wewnątrz i na zewnątrz firmy | © RATHGEBER GmbH & Co. KG

sprawy społeczne

Czytaj więcej

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest wspierana i praktykowana przez wszystkich w Grupie RATHGEBER

Osoby kontaktowe:

Sabrina Hörmann
CSR-Management Telefon: +49 89 613007 541 s.hoermann@rathgeber.eu
Ulrike Morio | © Fotografin: Sophie von Beerfelde - RATHGEBER GmbH & Co. KG
Ulrike Morio
CSR-Management Telefon: +49 89 613007 36 u.morio@rathgeber.eu
Eliza Bielak | © smart-TEC GmbH & Co. KG
Eliza Bielak
CSR-Management Telefon: +49 8261 769713 e.bielak@rathgeber.eu

Pliki i certyfikaty do pobrania