Kontakt

W razie pytań lub w celu uzyskania niewiążącej porady prosimy o kontakt:

+48 71 782 39 90
info@rathgeber.pl

Osoba kontaktowa

Formularz kontaktowy

Zamknij

Od Corporate Carbon Footprint (CCF) do Product Carbon Footprint (PCF)

CCF wylicza bilans gazów cieplarnianych dla całego przedsiębiorstwa (Scope 1, 2 i 3) i pomaga ustalić ogólne możliwości ograniczenia emisji dwutlenku węgla, redukując i eliminując ją w sposób ukierunkowany. Aby przedsiębiorstwo było postrzegane jako neutralne dla klimatu, nieuniknione emisje są całkowicie kompensowane poprzez zakup oficjalnych certyfikatów i wspieranie projektów z obszaru łagodzenia zmian klimatu.  

PCF stanowi część CCF i w szczegółowy sposób przedstawia ślad węglowy każdego poszczególnego produktu. Dzięki temu klienci mają również możliwość śledzenia emisji zakupionych towarów. Nawet jeśli emisje są całkowicie dobrowolnie kompensowane przez RATHGEBER, celem nadal pozostaje ich zapobieganie. 

W jaki sposób oblicza się PCF?

Product Carbon Footprint (lub w skrócie: PCF) określa szkodliwe dla klimatu emisje dwutlenku węgla powstające podczas cyklu życia produktu. Aby móc obliczyć powstałe ekwiwalenty dwutlenku węgla (CO₂e – jednostka służąca ujednoliceniu oddziaływania różnych gazów cieplarnianych na klimat) produktu lub usługi, konieczne są dane dotyczące wykorzystanych surowców, procesów produkcji, logistyki i utylizacji. Wskaźniki emisji i faktycznie wykorzystane zasoby tworzą ogólny obraz śladu węglowego. W celu zmniejszenia złożoności w odniesieniu do licznych wariantów produktowych, dla każdej grupy towarów ustalany jest współczynnik średnich emisji a następnie wliczany do faktycznego zużycia zasobów naturalnych dla każdego zlecenia. Granice systemu są określone zgodnie z zasadą cradle-to-gate („od kołyski do bramy”)+ end-of-life.

Do czego wykorzystywany jest PCF?

Analiza PCF przynosi liczne korzyści dla RATHGEBER i buduje transparentność dla wszystkich zaangażowanych podmiotów:

1. Lepsze zrozumienie i porównywalność ekologicznego bilansu poszczególnych produktów a tym      samym ich wpływa na nasz klimat.
2. Identyfikacja największych źródeł emisji w cyklu życia (= największe możliwości ograniczania emisji dwutlenku węgla).
3. Możliwość kompensacji nieuniknionych emisji, aby tworzyć produkty neutralne dla klimatu.

Kto określa i kontroluje sposób wyliczania PCF?

Firma RATHGEBER sama gromadzi istotne dane produktowe do PCF lub pobiera je od dostawców i przechowuje w odpowiednich narzędziach. Wyliczenia są następnie weryfikowane przez ClimatePartner (partnerzy ds. neutralności klimatycznej). Podstawę stanowi międzynarodowy standard Greenhouse Gas Protocols (GHG Protocol).

Skąd pochodzą wskaźniki emisji (surowce, energia, mobilność…)?

Wskaźniki emisji, przechowywane w narzędziach do wyliczania PCF, pochodzą od ClimatePartner. Przez wiele lat przedsiębiorstwo opracowało własną bazę danych zawierającą kilka tysięcy wskaźników emisji, zestawionych zarówno z własnych jak i zewnętrznych baz danych, takich jak Ecoinvent, DEFRA, Agribalyse itp.